Open
Business
Innovation

english
dansk
OBS: Mere information
på engelsk
 
Privacy Solutions
og Privacy Consulting
Making Privacy the Default

Vi overraskes til stadighed over at den teknologisk drevne udvikling kræver, at vi ændrer måden, vi tænker og indretter os på

Ved indgangen til den digitale netværksøkonomi står vi overfor to fundamentale problemer på tværs af brancher og processer: Hvordan vi bygger sikkerhed og ansvarlighed ind i de elektroniske netværk? Og endnu mere vigtigt - når vi gør det - hvordan undgå vi at ofre privathed og frihed i processen?

Du har alligevel intet privatliv - accepter det!
Scott McNeally, Sun MicroSystems Inc.

Hvorfor skulle vi acceptere en fremtid uden privathed? Hvad skulle få individer til at opgive deres behov for privatliv? Hvem fandt på den besynderlige logik at tillid kan gøre Privathed ligegyldigt? Hvordan kan det være at virksomheder er nødt til at bestikke, narre og betale kunder for at afgive personlig information til brug for tilpasning og service? Er det den samme logik, der førte til DOTCOM døden ?

Enhver, der tror, at spørgsmålet om privathed er toppet, tager alvorligt fejl.
Forrester Research, March 2001

De simple svar indeholder ofte de største sandheder !.
Ved at beskytte privatheden kan vi opnå alle fordelene i den integrerede netværksøkonomi, opnå sikkerhed og ansvarlighed, nedbryde barrierne for tætte relationer og loyalitet baseret på individuel tilpasning og service OG samtidig beskytte de basale rettigheder for frihed og privathed !

Gør privathed til grundlaget for netværksøkonomien
...fordi alternativet ikke er en mulighed !

Links:
Fra Teknologikritik til teknologikonstruktivisme indlæg i regi af ISOC Danmark
Indlæg ved Rådet for IT-Sikkerheds Høring om Pervasive Computing
Foredrag om Privatliv - en umulig drøm? (OBS 553 Kb) i regi af Digitale Forbrugere/IT-Pol
RFID løsning præsenteretEUs RFID Research workshop (PDF 46 Kb)
Berlingske Erhverv: Radiochips kan blive dansk eksportsucces 2004-02-16 (PDF 227 Kb)
Teknologirådet: IT-privacy skal forbedres 2003-10-07 (PDF 184 Kb)
DanmarksPosten: Friheden tilbage til brogerne 2003-10 (PDF 340 Kb)
Berlingske Erhverv Profil 2003-03-24 (PDF 338 Kb)
Berlingske Erhvervs Virtuelle Identiteter 2003-04-14 (PDF 428 Kb)

Ifølge Dansk Sprognævn skal det engelske Privacy oversættes til Privathed i betydningen Frihed, Lighed og Privathed. Privatliv har en anden og mere snæver betydning, men begge begreber er så abstrakte, at forskellen i praksis er svær at definere.

Mere information på engelsk.